marți, 26 ianuarie 2016

Brateșul în Marele Dicționar Geografic al României

Marele Dicționar Geografic al României, 1898, vol. I:
"Brateșul, lac, , în partea S.-E., a orașului Galați, cel mal mare lac al jud. Covurlui și chiar al României întregi, proprietatea statului, atârnind din punctul de vedere administrativ de comuna Șivița, plasa Prutul.  Acest lac e format din vărsăturile gurii Prutului și ale Dunărei. Lungimea sa e de 13 kil., lățimea maximă de 10 kil., iar minimă de 200 metri. 
Brateșul are în el pești și raci în mare câtime; asemenea bălțile ce-l înconjoară sunt pline de stuf și papura.
Brateșul e cunoscut istoricește de pe la 1088 după Christos ; s-a numit în vechime Ozolimna (Șincai, pag. 209). Numele de Brateșul, după Dimitrie Cantemir („Descriptio Moldaviae”), vine de la vechii Brythologi ; maî probabil însă, cum susține dl. locotenent-colonel de flotila M. Drăghicescu în lucrarea sa „Dunărea și Coastele Mării- Negre”, p. 172, Brateșul și-ar trage numele de la Brataci, numire ce italienii comercianți i-ar fi putut da în timpul șederii lor la Dunăre, pe la începutul mileniului actual, în vederea marei cantități de broaște ce conținea. Locul ocupat de Brateș e un vechi și lung golf marin, scurtat cu timpul prin aluvioanele depuse la gură de Prut. Bara, ce desparte acest lac de Dunăre, este de o natura ce arată destul de lămurit șederea mării în aceste regiuni; ea este de o formație nouă. După socotința unora, Brateșul tinde a se astupa, din cauza depozițiunilor apelor Prutului și ale Dunării.
Între Brateș și partea din vale a orașului Galați, trece șoseaua naționala numită Calea-Prutului, care servește și ca zăgaz, în caz de inundare.
Ceairul Brateșului, din partea despre oraș, are un pământ foarte bun pentru cărămidă.
  • câtime: cantitate
  • ceair: suprafață în preajma unei ape bună de islaz de vite


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu