joi, 15 septembrie 2011

După acinetobacter

Comunicat de presă al Ministrului Sănătăţii referitor la concluziile comisiei de ancheta privinf decesele prin infecţii interioare cu Acinetobacter la Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" din Galaţi.
Comisia de control a Ministerului Sănătăţii a prezentat astăzi ministrului Sănătăţii concluziile privind verificările efectuate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă  „Sf.Apostol Andrei” Galaţi.
Conform raportului de control, au fost depistate mai multe deficienţe în ceea ce priveşte managementul unităţii sanitare, dar şi a respectării prevederilor legislative privind prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale.
În ceea ce priveşte  mangementul unităţii sanitare, reprezentanţii comisiei de control au constat că nu a fost elaborat şi implementat Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial, lipsa acestuia conducând la deficienţe în organizarea şi desfăşurarea activităţilor la nivelul spitalului. De asemenea, s-a constatat că nu au fost respectate prevederile Ordinului MSP nr. 916/2006 privind  Prevenirea şi Controlul  Infecţiilor Nosocomiale. Unitatea sanitară a organizat defectuos Serviciul de Prevenire şi Control a Infecţiilor Nosocomiale (încadrarea personalului, completarea fiselor de post). Nu sunt respectate prevederile privind depistarea, înregistrarea şi raportarea corectă a infecţiilor nosocomiale şi nu a fost efectuat controlul stării de purtător pentru personalul medical şi de îngrijire în anul 2011.
În ceea ce priveşte managementul cazurilor, Comisia de control a Ministerului Sănătăţii consideră că cele trei cazuri  asistate în secţiile de  neurochirurgie şi ATI din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Galaţi pot fi încadrate ca infecţii nosocomialecu Acinetobacter spp.(Baumanii).
Comisia Ministerului Sănătăţii a recomandat mai multe măsuri de limitare a infecţilor nosocomiale:
Supravegherea clinico-epidemiologică a cazurilor spitalizate, investigarea şi izolarea cazului suspect de infecţie nosocomiala în spaţiile tampon ale secţiei.
Supravegherea de catre personalul SPCIN  a acţiunilor de curaţenie, dezinfecţie curentă şi terminală, a respectării protocoalelor de tratament şi ingrijire a pacienţilor.
Limitarea intervenţiilor neurochirurgicale la cazurile cronice şi asigurarea intervenţiilor pentru cazurile urgente.
Limitarea accesului vizitatorilor într-un anumit interval de timp.
Reinstruirea personalului privind regulile de asepsie şi antisepsie, protocoale terapeutice şi respectarea precauţiunilor universale.
Respectarea protocoalelor de procedură privind spălarea mâinilor, purtarea măştilor, folosirea echipamentului de protecţie, prelucrare instrumentar, etc
Finalizarea igienizarii sectoarelor şi serviciilor cu conditii igienico-sanitare deficitare.
      
De asemenea, ministrul Sănătăţii, RITLI Ladislau a aprobat măsurile propuse de Comisia de control în acest caz, respectiv:
1. Încadrarea, până la sfârşitul acestei luni, a unui medic epidemiolog la serviciul SPCIN, conform prevederilor în vigoare, sau nominalizarea pe termen limitat a unui medic de altă specialitate, şef serviciu SPCIN.   
2.  Tot până la sfârşitul lunii septembrie este obligatoriu să se reorganizeze separat  salonul de arşi şi secţia ATI şi să se găsească alternative pentru limitarea circulaţiei persoanelor în spital pentru consultaţiile pe specialitaţi. 
3.  Asigurarea unui sistem de ventilaţie corespunzator, în blocul operator. 
4. Elaborarea şi implementarea unei politici de utilizare a antibioticelor şi monitorizarea rezistenţei  la antibiotice, până la finalul lunii octombrie. 
5. Raţionalizarea diagnosticului etiologic de laborator şi aprovizionarea cu reactivi care să permită un diagnostic  standardizat. 

Raport de control va fi transmis către Consiliul Judeţean Galaţi, în vederea analizei şi stabilirii planului de măsuri necesare pentru asigurarea unei coordonări eficiente a activităţilor din cadrul unităţii sanitare, precum şi  Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Galaţi în vederea efectuării de controale periodice la SCJU „Sf.Apostol Andrei” Galaţi şi sancţionarea celor răspunzători de încălcarea legislaţiei, conform Hotărârii   Nr. 857 din 24 august 2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice
Raportul va fi trimis şi către Colegiul Medicilor din judeţul Galaţi, în vederea analizării cazurilor  pacienţilor, pentru a se stabilii, dacă au existat deficienţe de management de caz.
    
Ministrul Sănătăţii a mai aprobat sancţionarea conducerii DSP Galaţi pentru lipsa de vigilenţă şi implicarea scăzută în profilaxia infecţiilor nosocomiale la SCJU „Sf.Apostol Andrei” Galaţi. Măsura va fi luată de MS până la sfârşitul lunii septembrie.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu