vineri, 14 octombrie 2011

Tuberculoză la export 2011

Analiza morbidităţii prin tuberculoză în Europa în ultimii 5 ani prelucraţi statistic de Organizaţia Mondială a Sănătăţii în colaborare cu E.C.D.C. (European Center for Disease Prevention and Control) relevă o tendinţă de scădere a incidenţei acestei boli cu o rată anuală de aproximativ 3%. Pentru România scăderea este şi mai vizibilă, de peste 5% anual, ajungând de la o morbiditate de 135,4%○○○  în anul 2004, la 108,2%○○○ în anul 2009. 

Incidenţa globală a tuberculozei în România între 2005-2009.
2005
2006
2007
2008
2009
Rată anuală %
Cazuri
Morb.
Cazuri
Morb.
Cazuri
Morb.
Cazuri
Morb.
Cazuri
Morb.
2005-2009
29288
135,4
26600
123,2
24837
115,3
24680
114,7
23264
108,2
5,4

Nu trebuie însă uitat că nivelul incidenţei globale a tuberculozei la noi în ţară în anul 2009 ne situează pe locul întâi în Uniunea Europeană la distanţă destul de mare de următoarele ţări: Lituania 62,1%○○○, Letonia 43,2%○○○, Bulgaria 38,3%○○○, Estonia 30,7%○○○. România ocupă un loc fruntaş şi în ţările Europei (non-UE). Doar ţările foste U.R.S.S.: (Kazahstan cu 174,6%○○○, Georgia cu 140,3%○○○, Moldova cu 125,8%○○○, Kirgâstan cu 118,1%○○○, Azerbaijan cu 117,9%○○○ şi Rusia cu 110,9%○○○) sunt înaintea noastră ca incidenţă a tuberculozei.
Studiul evoluţiei curbei morbidităţii prin tuberculoză în România din ultimii 50 de ani relevă mai multe aspecte statistice interesante. După război tuberculoza a înregistrat o creştere progresivă ajungând în 1967 la 148,5 %○○○cazuri. În următorul deceniu  incidenţa tuberculozei a scăzut progresiv ajungând în 1977 la jumătate: 73,4%○○○. Tendinţa de scădere a incidenţei tuberculozei s-a menţinut până în anul 1985, când atingea 50%○○○cazuri, din anul următor crescând lent cu 2-3 % pentru ca în 2002 să atingă aceleaşi valori ca după război. Din 2003 încoace incidenţă tuberculozei scade aşa cum am mai amintit cu aproape 5% pe an.
Anul:
Morbiditate %○○○
1967
148.5
1970
137,7
1977
73.4
1980
54,5
1985
50,7
1990
64,6
1995
95.0
2000
105.5
2005
135.4
2006
123.2
2007
115.3
2008
114.7
2009
108.2

Evoluţia indicelui de morbiditate prin tuberculoză în ultimii 45 de ani în România                     
OBSERVAŢII PRIVIND SCĂDEREA MORBIDITĂŢII PRIN TUBERCULOZĂ ÎN ROMÂNIA
Scăderea morbiditaţii prin tuberculoză s-a datorat atât eforturilor deosebite ale reţelei de pneumoftiziologie care se luptă cu acesta boală în ciuda condiţiilor de criză, cât şi faptului că o parte din bolnavii români de tuberculoză au plecat la muncă în străinătate după 2003, anul ridicării vizelor de acces în ţările occidentale pentru români, cu alte cuvinte am exportat tuberculoză.
Se apreciază că după 2003 au plecat la muncă în străinătate 2,77 milioane de români3, majoritatea în Spania, Italia şi Franţa, ţări cu limbă asemănătoare cu a noastră şi deci mai uşor accesibilă. Aceşti oameni au adus după estimările Băncii Mondiale un aport valutar României de 7 miliarde de Euro în 2007, 9,5 miliarde de Euro în 2008 şi 6 miliarde de Euro în 2009.
Direcţiile principale ale emigraţiei româneşti contemporane.
Estimând morbiditatea globală prin tuberculoză la 120 cazuri la 100.000 locuitori (media celor 5 ani 2005-2009) şi aplicând-o unei populaţii de 2,5 milioane de emigranţi români găsim o probabilitate de 3000 de cazuri de tuberculoză, posibil exportată în tările U.E., în special în Italia, Spania şi Franţa. Cu alte cuvinte Italia cu 1838 de tuberculoşi proveniţi din rândul imigranţilor (47,4% din totalul de cazuri) şi Spania cu 2330 de imigranţi îmbolnăviţi în 2009 (30,7% din totalul de cazuri), par a fi principalii beneficiari de exportul nostru de tuberculoză din ultimul deceniu.
Cifrele vor putea fi confirmate de analizele statistice viitoare privind naţionalitatea şi locul de provenienţă a bolnavilor care au generat morbiditatea crescută în ţările ţintă.
 MORBIDITATEA PRIN TUBERCULOZĂ ÎN EUROPA
Raportul de supraveghere al tuberculozei în Europa pe 2009 subliniază faptul că acesta boală are aspecte interesante în ţările bătrânului continent. Astfel 9 ţări (Islanda, Marea Britanie, Olanda, Danemarca, Suedia, Norvegia, Malta, Cipru, Luxemburg au peste 50% cazuri raportate de tuberculoză înregistrate la populaţii imigrate pe teritoriul lor din alte ţări.
Între 30-50% cazuri de tuberculoză provin din rândurile imigranţilor în ţările U.E.: Belgia, Spania, Italia, Franţa, Grecia, Austria, Irlanda Germania si Finlanda.
Procente de bolnavi cu tuberculoza sub 30% provenite din rândul imigranţilor raportează Cehia, Slovacia, Slovenia, Lituania, Letonia, Ungaria, Polonia, Portugalia şi România.
Procentul de cazuri de tuberculoză înregistrat la imigranţi în ţarile U.E.: 
Procentul de imigranţi din totalul cazurile de tuberculoză:
Ţara:
%
Peste 50%
Norvegia
89
Cipru
83.6
Suedia
81.8
Regatul Unit
66.3
Malta
77.3
Olanda
72.6
Danemarca
65
Luxemburg
59
Islanda
55
Între 30-50%
Belgia
48.6
Italia
47.4
Franţa
46.9
Grecia
43.3
Germania
42.4
Irlanda
40.5
Austria
33.1
Spania
30.7
Slovenia
30.7
Finlanda
30.1
Sub 30%
Slovacia
29.3
Cehia
19.4
Estonia
19.0
Portugalia
15.2
Letonia
6.1
Lituania
2.9
Ungaria
2.3
Polonia
0.6
România
0.2
Bulgaria
0
 OBSERVAŢII PRIVIND MORBIDITATEA PRIN TUBERCULOZĂ ÎN EUROPA.
ITALIA
Departamentul de Sănătate Publică a Universităţii din Parma, Italia în colaborare cu epidemiologi din Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale a provinciei Emilia-Romagna şi a celor din Servizio Sanità Pubblica - Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali, Area di Programma Rischio Infettivo, Bologna, au publicat în mai 2011 un studiu privind morbiditatea prin tuberculoză la bolnavii din provincia Emilia-Romagna, regiune care totalizează 4,27 milioane de locuitori din care 9,7% sunt emigranti. În timp ce an de an tuberculoza la cei născuţi în Italia scade, creşte numarul cazurilor înregistrate printre emigranţi:SPANIA
SEPAR (Spanish Society of Pulmonology and Thoracic Surgery) a apreciat în 2008 ponderea imigranţilor din totalul cazurilor de tuberculoză ca fiind de aproape 49%. O distribuţie pe provinciile spaniole a ponderii imigranţilor din rândul bolnavilor cu tuberculoza spanioli a fost publicată în 2006 la Barcelona:
Cazuri de tuberculoză la imigranţi în diferite provincii spaniole (după Tuberculosis e inmigración en España. Evidencias y controversias).
 Un studiu din 2011 al Grupului de lucru pentru studierea tratamentului ruberculozei în Spania (Working Group on Completion of Tuberculosis Treatment in Spain) pe 1500 de cazuri de tuberculoză găseşte o pondere de 29,7% a imigranţilor proveniţi din 28 de ţări, pe primul loc fiind imigranţii români cu o pondere de 13,9%, urmaţi de bolivieni, marocani şi pakistanezi.
Ponderea imigranţilor români din totalul imigrantilor bolnavi de tuberculoză din Spania în 2009
FRANŢA
În 2009 au fost raportate în Franţa 5276 cazuri de tuberculoză din care 2423 la persoane născute în afara hexagonului, cele mai multe provenind din regiunea Africii subsahariene, Magreb şi Asia. Ţările furnizoare de cazuri  de tuberculoză pentru Franţa sunt în ordine: Algeria, Marocul, Congo, Mali, Senegal. Doar un număr mic (240) de cazuri de tuberculoză au fost înregistrate la cetaţeni europeni din ţările U.E. Din totalul cazurilor de tuberculoză la aceasta categorie românii constituie 72 de cazuri (2,97%).
 CONCLUZII
Dincolo de rezultatele meritorii a reţelei de tuberculoză din România şi a celorlalţi actori din cadrul Programului Naţional de Control al Tuberculozei (P.N.C.T.), tendinţa de scădere a numărului de cazuri de tuberculoză înregistrată în ultimii ani, in special după 2003, nu poate fi izolata de migrarea în numar mare a multor români în alte ţări europene. Italia, Spania şi Franţa fiind destinaţii importante ale emigraţiei româneşti sunt şi principalii beneficiari ai exportului nostru de tuberculoză.
 NOTĂ
Raportarea tuberculozei în România în conformitate cu Programul Naţional de Control al Tuberculozei (P.N.C.T.) se face număeând toate declararile, chiar daca un pacient a fost declarat de mai multe ori in cursul unui an. Interesează câte surse apar în cursul unui an si câte tratamente TB sunt necesare pe parcursul unui an bugetar. Aceste date vor purta menţiunea „din fişierul de tratamente”.
Pentru a aprecia trendul endemiei la nivel national sunt luate însa în calcul numai Cazurile noi şi Recidivele, care împreuna constituie Incidenţa Globală.
Forurile internaţionale: O.M.S.- Euro TB (pâna în 2007) respectiv după 2007 E.C.D.C.-O.M.S. (European Centre for Disease Prevention and Control), numără pacientul o singură data pe an şi se ia în considerare prima notificare în ordine cronologică.
Pentru a aprecia trendul endemiei la nivel international sunt luate însa în calcul atât Cazurile noi cât şi toate tipurile de retratament: Recidivele, retratamentul dupa Abandon, retratamentul dupa Eşec, retratamentul Cazurilor Cronice.
În loc de încheiere. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu