vineri, 19 aprilie 2013

George Vlasto, (1820-1882), un gălăţean de vază II

Fraţii Vlasto.
Am văzut aici câteva firmituri din trecutul familiei Vlasto din Galaţi. Mai adăugam altele din Monitorul Oficial  nr. 155 din Juoi 7 (19) octombre 1882: 

"De vândare moşiile Puţichioaia şi Cuca- Cetătuia din judetul Covurlui, precum şi mai multe ecareturi din Galaţi.
Se publică spre generală cunostinţă Duminică la 10 octombrie a.c. cu incepere de la orele 11 a.m. se vor vinde prin licitaţie publică în sala Tribunalului Covurlui, secţia 1, urmatoarele imobile, averea defunctului George S. Vlasto:
              I.      Moşia Puţichioaia din judeţul Covurlui în întindere de 1959 fălci, sau pogone 5.598, din care pădure 907 falci, sau pogone 2597 si pământ arabil de 1051 falci, sau pogone 3000, avend si o vie de 7 pogone şi 1289 stânjeni pătraţi.
           II.      Moşia Cuca-Cetăţuia din judeţul Covurlui în întindere de 145 falci, sau pogone 413, din care pădure 26 falci, sau pogone 75, restul pământ arabil.
         III.      Prăvalia cu un etagiu d’asupra situată în oraşul Galaţi, în strada Portului, în dosul Bursei, închiriată D-lui. Pericles Levides până la Sf. Dumitru.
        IV.      Prăvalia cu un etagiu deasupra situata în orasul Galaţi strada Portului nr. 40-42.
Domnii amatori pentru a fi admişi in licitatiune, vor depune o cauţiune, pentru Moşia Puţichioaia de l.n.25.000, pentru Moşia Cuca-Cetăţuia l.n. 4000, iar pentru fiecare din prăvălii l.n. 4000.
Condiţiunile, planurile şi informaţii unile în detail se pot vedea la D.G. Trandafiridi, str. Plevnei No. 12 din Bucuresci si la D.F. Procopiu, strada mavromol, No. 4, administratori ai averei concordatarie a defunctului G. S. Vlasto”.

N.B. Moşia Puţichiaia se afla în satul cu acelaşi nume din comuna Fârţăneşti, judeţul Galaţi. Din 1946 pâna în 1964 numele a fost schimbat în Ignateşti, iar mai apoi în Viile. A nu se confunda cu Puţenii, din judeţul Galaţi, sat numit astăzi Valea Mărului. De remarcat ca staţia C.F.R. din localitatea Puţichioaia se numea Halta Băleni, dupa numele comunei vecine Băleni unde se afla Moşia Cantacuzino.
Moşia Cuca-Cetăţuia se afla probabil pe actualul teritoriu al comunei Cuca. Nu ştim în prezent unde era Cetăţuia, probabi este unul din tumulii din localitate Cuca, fie Movila Cuca de pe Dealul Caligar, fie cel de pe drumul spre Puţichioaia. Prin Cuca trece şi Valul Ploscuţeni-Stoicani, mai cunoscut sub numele de Valul lui Athanaric, sau Troienaş, mărginit de doua dealuri Albina şi Troian.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu