vineri, 18 aprilie 2014

Un certificat de naştere al civilizaţiei la Dunărea de jos


Altarul votiv de la Şendreni dedicat lui Hercule Victor, despre care credeam că a dispărut aici, este acum exponatul lunii aprilie la Muzeul de Istorie Paul Păltânea din Galaţi.
"Herculi Victori L.Iulius Iulianus que et Rundacio quinquennalis ex voto posuit locus datus ex decreto ordinis", în traducere:
"Victoriosului Hercule de la Lucius Iulius Iulianus zis si Rundacio magistrat pe cinci ani pus conform dorinţei sale în acest loc decretat prin ordin".
Un adevarat certificat de naştere al capului de pod roman din sudul Moldovei, circumscris de Valul lui Traian Tuluceşti-Traian, altarul votiv ne aduce informaţii preţioase despre faptul ca regiunea avea o organizare serioasă comparabilă cu a altor municipii şi cetăţi romane. Astfel:
1. Lucius Iulius Iulianus zis şi Rumdacio este quinquennalis, administrator şi magistrat numit prin ordin pentru o perioada de cinci ani al unui teritoriu component al imperiului. (Dacă vă sună familiar "quinquennalis" sa ştiţi că nu este altceva decât "bunicul" cincinalului!)
2. Deşi Vasile Pârvan crede că Rundacio  este un peregrin, romanizat, sufixul dacio ne duce mai degrabă cu gândul la un localnic, aşa cum sunt multe alte exemple din Dacia romană. Ce conducător ar fi fost mai bun decât unul dintre cei care cunoştea limba şi obiceiurile dacilor? 
3. remarcaţi expresiile care reflectă organizarea romană impecabilă:
quinquennalis: numit pe cinci ani
ex voto: conform dorinţei sale
posuit locus datus ex decreto ordinis: aşezat în locul dat decretat prin ordin.
Aşadar acum 2000 de ani în zona de sud a judeţului Galaţi domnea Pax romana cu legile şi ordinea ei, în care economia era înfloritoare, viaţa se desfăşura aproape idilic în spatele valurilor de apărare, iar populaţia autohtonă era aproape integrată in civilizaţia romană. Abundenţa de monumente ridicate, în cinstea zeilor sau a celor dispăruţi, (unele din ele aduse de la mare depărtare şi lucrate cu maeştri ai sculpturii antice din Asia Mică) mă fac să cred că perioada a fost înfloritoare pentru acest teritoriu, iar bogăţia ei a fost cea care a atras ca un magnet hoardele migratoare care vor trece totul prin foc şi sabie.