sâmbătă, 13 decembrie 2014

Propunere de localizare a cetății medievale Crăciuna


Unul din misterele istoriei noastre medievale este localizarea cetății Crăciuna. Construită de domnitorii munteni la granița cu Moldova, ca un bastion de apărare al Țării Românești față de invaziile tătarilor, cetatea era importantă din punct de vedere strategic și pentru domnitorii moldoveni, care o vedeau ca fiind un punct strategic de apărare față de invaziile turcești. Din aceste motive la 10 martie 6990 (1482), după cum stă scris în Letopisețul de la Putna, Ștefan cel Mare cucerește cetatea de la domnul Basarab al IV-lea Țepeluș și cu această ocazie înglobează în Moldova Țara Vrancei și stabilește frontiera dintre cele doua țări române la Milcov.
De la acea dată mare lucru nu se mai spune în izvoarele istorice despre această cetate. S-a pus praful peste cronici și letopisețe și probabil cetatea fărmată în numeroasele războaie cu turcii a fost distrusă complet și mai apoi uitată.
O astfel de legendă nu putea fi ignorată de autoritățile vrâncene care se luptă între ele care mai de care să dovedesca că cetatea Crăciuna este pe teritoriul lor. Astfel focșănenii o plasează la Florești- Câmpineanca, o localitate în apropierea capitalei de județ, cei din Odobești în apropiere de orașul lor la Vârteșcoiu. Cetatea a fost căutată printre alții și de Vasile Pârvan și de Nicolae Iorga.
Nu insist asupra teoriilor care încearcă să aducă cetatea într-un loc sau altul. O simpla tastare pe internet a numelui cetății va poate familiariza cu diversele localizări posibile.
Bazându-mă pe o hartă foarte veche din 1864 "Charta Romaniei Meridionale" publicată de Carol Pop de Szathmari pe baza lucrărilor topografice efectuate de armata austriacă în timpul ocupației Țării Românești pe timpul războaielor din Crimea (1853-1856), (subiectul redescoperirii acestei hărți merită a fi tratat pe larg altă dată), consider că cetatea Crăciuna este situată mult mai jos de Focșani, în apropiere de Măxineni, unde găsim "Balta Crăciuna" și "Cetățuia" situată lângă Gura de varsare a Buzăului în Siret, adică exact acolo unde o căutasem și altă dată pe hărțile din satelit. Voi reveni.